"O futuro está na orixe"

Bea Comenda, decana da Facultade de Historia de Ourense

martes, 24 de marzo de 2015

Oito partidos políticos asinan a Declaración de apoio ao uso cultural da fortaleza de Monterrei

O sábado 21 de marzo, deputados e dirixentes de oito forzas políticas asinaron unha declaración en Monterrei, comprométendose a recuperar a fortaleza para uso cultural e a desenvolver todas as actuacións posibles para poñela en valor ao servizo da cidadanía. 

Estiveron representados: PSdG-PSOE; BNG; EU; ANOVA; AGE; Ciudadanos; CxG; Podemos e 'Veciños de Monterrei'.

DECLARACIÓN DE APOIO DOS GRUPOS POLÍTICOS AO USO CULTURAL DA FORTALEZA DE MONTERREI

Os abaixo asinantes, en representación dos partidos políticos galegos, comprométense a traballar, apoiar e tomar todas as medidas posibles no seu ámbito de competencia para:
- Recuperar a fortaleza de Monterrei para uso público e cultural, rexeitando o uso hoteleiro que pretende darlle o Goberno da Xunta de Galicia.

- Adicar o castelo a fins culturais e de promoción turística da comarca de Monterrei, tal e como se recollía no contrato de cesión asinado pola Xunta e o Estado central no ano 2010.
- Desenvolver as actuacións necesarias para conservación e posta en valor do monumento recollidas no Informe do Consello da Cultura Galega e nos escritos das Facultades de Historia das Universidades de Santiago e Vigo, redactados a instancias da Plataforma Cidadá en Defensa do Castelo de Monterrei:
- Protección legal máxima para todo o conxunto, que dado o seu valor patrimonial e singularidade, precisa dunha figura de protección que redunde no estudo, conservación e difusión da zona, polo que debe ser clasificado como Conxunto Histórico.
- Redacción e desenvolvemento dun Plan Director co obxectivo de por en valor toda a acrópole, incluíndo as casas particulares e o espazo entre murallas, reservando o castelo para uso cultural e lúdico.
- Creación dun Padroado coa participación das autoridades, institucións educativas-culturais e asociacións cidadáns que promova a posta en valor e supervise a xestión do monumento.
- Redacción dun Plan de Rehabilitación e adecuación dos espazos edificados e naturais coa necesaria dotación orzamentaria, que faga da acrópole un espazo atractivo para o lecer e a aprendizaxe da cidadanía.
- Promoción dos valores culturais e turísticos do recinto de Monterrei, conectándoos a outros moitos existentes na comarca, co obxectivo de fomentar as visitas turísticas e educativas.


En Monterrei, a 21 de marzo de 2015

Ningún comentario:

Publicar un comentario