"O futuro está na orixe"

Bea Comenda, decana da Facultade de Historia de Ourense

luns, 20 de abril de 2015

Blog da Asociación Cultural: MONTERREI, CULTURA E PATRIMONIO

Este blog pasa a ser o espazo web da asociación cultural creada desde a Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei para seguir coa loita polo uso público e cultural do castelo, pero tamén para o estudo, difusión e valorización do patrimonio cultural e natural da comarca, tal e como se recolle no apartado correspondente dos estatutos que reproducimos abaixo.

Artigo 3º.-ÁMBITO XEOGRÁFICO:  A Asociación, en funcións dos seus fins e alcance, exercerá fundamentalmente as súas actividades no ámbito da Comarca de Monterrei, no que quedan comprendidos os concellos de: Monterrei, Verín, Oímbra, Laza, Castrelo do Val, Vilardevós, Riós e Cualedro, se ben tamén terá como zonas de influencia e actuación, as comarcas limítrofes da Limia e Conso-Frieiras, o norte de Portugal, e en xeral toda Galicia.
Artigo 5º.-FINS: entidade sen ánimo de lucro co obxectivo principal de investigar, promover, divulgar, apoiar e defender calquera aspecto cultural, patrimonial, científico, artístico ou natural que  fundamentalmente afecte ou interese á comarca de Monterrei (Ourense), ao seu desenvolvemento e promoción, e calquera outro que incida na mellora da calidade de vida dos seus habitantes.
En particular (con carácter enunciativo e non limitativo), a asociación:
1.            Fomentará o coñecemento, difusión, defensa e promoción do importante patrimonio histórico, artístico, monumental, antropolóxico, cultural e natural da Comarca de Monterrei, e velará polo seu mantemento e conservación.
2.            Investigará e defenderá o medio ambiente, e de xeito especial os nosos ríos, bosques e demais paraxes naturais.
3.            Promoverá especialmente a colaboración con entidades culturales, científicas e artísticas das comarcas limítrofes e do norte de Portugal.
4.            Poderá organizarse en seccións tales como HISTORIA E PATRIMONIO, PATRIMONIO INMATERIAL E ANTROPOLOXIA, PATRIMONIO  NATURAL, ARTE, ENOLOXIA, MODA, HIDROLOXÍA ….etc
5.            Poderá acordar a creación temporal de GRUPOS DE TRABALLO MULTIDISCIPLINARES para actividades específicas, cando o considere necesario, como a defensa do Patrimonio Cultural (PC) ou o Patrimonio Natural (PN)
6.            Cooperará con institucións académicas, autoridades, fundacións, outras asociacións, e persoas no obxecto e fins desta Asociación.
7.            Cooperará cos centros educativos da comarca para fomentar o coñecemento e valoración do patrimonio entre o alumnado
8.            Promoverá a participación activa dos veciños e veciñas na defensa dos recursos patrimoniais e naturais que lles pertencen.
9.            Promoverá toda clase de publicacións, en papel ou online: organizará conferencias, xornadas, congresos, exposicións, viaxes de estudio, publicará monografías, revistas, documentais…
10.         Promoverá a catalogación do PC e PN coa creación de Arquivos Históricos, Arqueolóxicos, Biolóxicos, Etnográficos ou Artísticos a fin de conservar na comarca fontes documentais de consulta abertas aos investigadores que o soliciten.

Ningún comentario:

Publicar un comentario