"O futuro está na orixe"

Bea Comenda, decana da Facultade de Historia de Ourense

xoves, 16 de outubro de 2014

A resposta da Axencia Galega de Turismo ao Informe do Consello da Cultura Galega

En relación ao informe emitido polo Consello Galego de Cultura, Turismo de Galicia, quere destacar que a rehabilitación do Castelo de Monterrei permitirá poñer en valor un dos bens culturais máis importantes de Galicia e xerar emprego e riqueza na comarca. O proxecto de rehabilitación para o conxunto arquitectónico ten como obxectivo prioritario a revitalización do mesmo para usos culturais e turísticos, garantindo o seu uso público.
A Xunta renova así o seu compromiso cunha das nosas riquezas culturais máis importantes abríndoo en parte ao uso como Parador de Turismo pero blindando tres prioridades: que siga sendo público na súa totalidade e aberto a todos os cidadáns, que se manteñan os usos culturais e que se protexan o 100% dos postos de traballo actuais.
Compre destacar que este uso turístico é o único compatible coa conservación do conxunto histórico xa que permite que a inversión económica a realizar poda ser sostible ó xerar uns ingresos garantidos no tempo. Por tanto, non é unha obra cunha inversión que precise continuamente achegas públicas para o seu mantemento.
Así mesmo, sinalar que no caso do Pazo dos Condes,  a actual proposta de uso hoteleiro aproxímase máis ao seu uso primitivo xa que xa tivo no pasado un uso residencial.
Rehabilitación, conservación e posta en valor dos inmobles
A rehabilitación do conxunto ten como obxectivo prioritario a revitalización do mesmo para usos culturais e turísticos, sen que deixe en ningún momento de ser público.
A propia experiencia de aloxarse nun conxunto histórico conforma un recurso turístico propiamente dito e convértese nun reclamo en si mesmo. Non hai que esquecer que dentro das murallas da fortaleza imprimiuse o Misal de Monterrei, o primeiro incunable galego.
Os recursos investidos poñerán en valor o investimento ao tempo que se manterá o seu uso como Ben de Interese Cultural público, se incrementará a riqueza turística da comarca e se atraerán a máis visitantes de novos segmentos de público.
Máximo respeto ao carácter dos edificios orixinais
Tanto no que respecta aos elementos construtivos como aos acabados e distribución dos espazos, a intervención respecta ao máximo o carácter dos edificios orixinais.
Promóvese o uso de materiais reciclables e sostibles na súa produción, vida útil e eliminación cando isto último sexa necesario.
Tanto o procedemento como as propias obras que se están a realizar na Fortaleza de Monterrei dan cumprimento aos requisitos esixidos na lexislación vixente e están baixo a supervisión de Patrimonio que realiza as inspeccións necesarias.
Maior grao de accesibilidade e funcionalidade
Máximo respecto pola súa condición de Ben de Interese Cultural, así como pola súa riqueza patrimonial e a súa condición de visitable por calquera cidadán.
Calidade turística como elemento diferencial
Mantemento da condición de visitable
A riqueza patrimonial do conxunto poderá ser apreciada en todo momento polos visitantes dado que se manterá a súa condición de visitable e público.
Todo o conxunto será visitable, salvo exclusivamente o espazo concreto destinado a dependencias destinadas a habitacións para os hóspedes do Parador. Tanto o resto das estancias que conforman o Parador como o resto do conxunto histórico, o 83% da superficie e a totalidade dos espazos exteriores poderán ser visitados por todos os cidadáns como corresponde á súa condición de Ben de Interese Cultural e público.
Ademais, as obras de rehabilitación, van a permitir que zonas que antes non eran accesibles ao público agora sexan tamén visitables, como é o caso do Xardín e da Torre de Damas.  
Cumprimento estrito do proxecto
As obras do Castelo de Monterrei cumpren estritamente o Proxecto para a rehabilitación e adecuación da Fortaleza de Monterrei, primeira fase que obtivo licenza do Concello de Monterrei o 14 de agosto de 2013, con nº de expediente URB 2013-16. O día 10 de xaneiro de 2014 ten entrada o complementario do proxecto básico e de execución de rehabilitación da Fortaleza de Monterrei para o seu acondicionamento para uso hoteleiro que ten por obxecto o acondicionamento da fortaleza para uso turístico.
As obras estanse executando correctamente segundo o previsto e en todo momento contan cos pertinentes permisos.
Parador turístico
A apertura ao uso como Parador do castelo permitirá que esta zona de Galicia conte cunhas instalacións turísticas distinguidas pola calidade e a excelencia e que dotarán de valor engadido á experiencia de viaxar pola Galicia interior. A propia experiencia de aloxarse nun conxunto histórico, que conforma un recurso turístico propiamente dito, converterase así nun reclamo en si mesmo.
Aloxarse en Monterrei permitirá coñecer dende unha nova perspectiva o Camiño de Santiago, as augas mineromedicinais de Galicia, os recursos enolóxicos e gastronómicos da zona, así como as singularidades etnográficas e culturais, como os Entroidos ou as festas de exaltación de produtos de calidade. Ao tempo, o feito de que a zona conte con este novo aloxamento reforzará de forma notable a oferta turística da comarca dado que a situación do Parador no castelo permitirá que Verín-Monterrei conte por primeira vez cun establecemento de catro estrelas e aberto todos os días do ano.
En canto ao actual parador de Verín, a súa reforma requiriría unha nova inversión pública a sumar á do Castelo co correspondente dispendio.
Compatibilidade de usos
Os máis de 16 castelos que albergan Paradores Nacionais por toda España, así como as numerosas experiencias internacionais en países como Francia, Irlanda ou Escocia, evidencian a compatibilidade de condición de Conxunto Histórico e uso hoteleiro.

Podemos destacar o Parador de Conde de Gondomar, situado na Fortaleza de Monterreal en Baiona, o Parador de Ribas do Sil, emprazado no antigo mosteiro beneditino de Santo Estevo, o Hostal dos Reis Católicos, ou o recen inaugurado Parado de Corias ubicado no mosteiro de San Xoán Bautista declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional, por citar algún dos múltiples exemplos.

Ningún comentario:

Publicar un comentario